พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
  • ชุดข้อมูลการตรวจสอบการครอบครองความถี่ 32 recent views

    ชุดข้อมูลการตรวจสอบครอบครองความถี่ : การค้นหาการครอบครองความถี่ แยกความถี่ รายละเอียดชุดข้อมูล สำนักงาน กสทช. ภาค, เขต, รูปแบบการตรวจสอบ, อุปกรณ์ตรวจสอบ, คลื่นความถี่ (MHZ),...
    ภภ.1 23 พฤศจิกายน 2565