ชุดข้อมูลการตรวจสอบการครอบครองความถี่ (ปรับปรุง 2566)

ชุดข้อมูลการตรวจสอบการครอบครองความถี่ (ปรับปรุง 2566) : สำนักงาน กสทช. ภาค, เขต, รูปแบบการตรวจสอบ, อุปกรณ์ตรวจสอบ, คลื่นความถี่ (MHZ), ถึง, วันที่ตรวจสอบตั้งแต่, ถึง, ความถี่, % Occupancy, อุปกรณ์, หน่วยงานผู้ใช้คลื่น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (ภภ.1)
* อีเมลผู้ติดต่อ region1@nbtc.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระบบ NBTC OPERATION SYSTEM
* รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลความลับทางราชการ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เปิดเผยตามสิทธิ์ได้เฉพาะหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับอนุญาต
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://fmr.nbtc.go.th
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 24 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 มิถุนายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar สำนักงาน กสทช. ภาค 1
สร้างในระบบเมื่อ 24 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2566