ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน

ข้อมูลที่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน ด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาต และการกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม