ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .xlsx
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2553
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก อื่นๆ
ปี
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 ตุลาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 11 กันยายน 2565
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 11 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 ตุลาคม 2565