พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก วท. สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ แท็ค: จำนวนครัวเรือน บริการอินเทอร์เน็ต

กรองผลลัพธ์