พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก วท. แท็ค: ต่อจำนวนประชากร บริการอินเทอร์เน็ต กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์