พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ แท็ค: เรือประมง ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

กรองผลลัพธ์