ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ ZIP
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
สร้างในระบบเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 พฤษภาคม 2565