ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลไม่มีเงื่อนไขการเข้าถึง (ข้อมูลจริงเชื่อมต่อด้วย API รายละเอียดตามคุ่มือการเชื่อมต่อ)
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 8 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กันยายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565