ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 22 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2566
สร้างในระบบเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 มกราคม 2567