พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX แท็ค: โทรศัพท์เคลื่อนที่ นาที

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).