พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สำนักงาน กสทช. ภาค ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน รูปแบบ: DOCX ZIP

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).