พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: พื้นที่รับผิดชอบ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน รูปแบบ: DOCX JSON

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).