พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: งบประมาณ กสทช. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: .xlsx XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).