พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ความถี่ประชาชน (CB) ข่ายสื่อสาร อปท. ข่ายสื่อสารเฉพาะกิจเอกชน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).