พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: DOCX แท็ค: จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบ สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค สำนักงาน กสทช. เขต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).