พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก บบ.1 หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ความถี่ที่ใช้งาน วันที่ขึ้นทะเบียน วัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).