พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก บบ.1 แท็ค: ความถี่ที่ใช้งาน รุ่น วันที่ขึ้นทะเบียน เลขที่คำขอทะเบียน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).