พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ภภ.4 ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: วิทยุสมัครเล่น

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).