พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ภภ.4 สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).