พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ภภ.4 รูปแบบ: .xlsx แท็ค: ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ข่ายสื่อสารเฉพาะกิจเอกชน ความถี่ประชาชน (CB)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).