พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ภภ.4 แท็ค: วิทยุสมัครเล่น กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: .XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).