พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก กภ. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: .xlsx XLS แท็ค: ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).