พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก ชท. แท็ค: การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม รูปแบบ: XLS สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).