พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก จท. แท็ค: โทรศัพท์เคลื่อนที่ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).