พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก ปท.1 ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ใบอนุญาตที่สิ้นสุดการอนุญาต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).