พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก นท. รูปแบบ: JSON ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).