พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก วท. แท็ค: ต่อจำนวนประชากร กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).