พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนัก ผส. หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ตารางสอบ กิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).