พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อการบริหารงานภายใน องค์กร: สำนัก มส. รูปแบบ: XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).