พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนัก กภ. รูปแบบ: ZIP แท็ค: สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช. ภาค

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).