พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนัก ยย. แท็ค: งบประมาณรายจ่าย สำนักงาน กสทช.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).