พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: PDF JSON แท็ค: รับรองเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท ก เครื่องวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).