พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนัก รส. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: PDF แท็ค: รับรองเครื่องวิทยุคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).