พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: ภภ.4 รูปแบบ: .xlsx แท็ค: ข่ายสื่อสาร อปท. ร่วมข่ายราชการ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).