พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: .xlsx แท็ค: ข่ายสื่อสาร อปท. ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).