พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนัก ยย. กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ รูปแบบ: .xlsx แท็ค: งบประมาณรายจ่าย สำนักงาน กสทช.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).