พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนัก ยย. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: .xlsx แท็ค: งบประมาณรายจ่าย สำนักงาน กสทช.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).