พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน องค์กร: สำนัก กภ.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).