พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: โปรเน็ตบ้าน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน องค์กร: สำนัก นท.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).