พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: กิจการกระจายเสียง หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ข้อมูลเพื่อการบริหารงานภายใน องค์กร: สำนัก คส.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).