พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: โครงข่ายโทรทัศน์ ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน องค์กร: สำนัก ขส.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).