พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: เครื่องวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน องค์กร: สำนัก รส.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).