พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: TXT XLSX กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน องค์กร: สำนัก ทท.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).