พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: ข้อมูลตามภารกิจของสำนักงาน องค์กร: สำนัก ชท.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).