พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: การพิจารณาเรื่องร้องเรียน (มติที่ประชุม) เลขที่เรื่องร้องเรียน ประเด็นเรื่องร้องเรียน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).