พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: การพิจารณาเรื่องร้องเรียน (มติที่ประชุม) ประเภทกิจการที่ถูกร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).