พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนัก วท. รูปแบบ: XLSX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: บริการอินเทอร์เน็ต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).