พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLSX .xlsx ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: สำนัก ยย.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).