พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ลงทะเบียน

กรองผลลัพธ์
  • การลงทะเบียนใช้ระบบ e-bcs 33 recent views

    จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ลงทะเบียนใช้ระบบe-bcs ต่อนิติบุคคล
    สำนัก บบ.1 26 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).